top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 4

BİYOKİMYA

Yağ Dokusu Biyokimyası

Yağ Dokusu Biyokimyası

1) Vücuttaki ana enerji kaynağı (trigliseritler biçiminde): Yağ dokusu

2) Yağ dokusunun görevleri: Termal izolasyon, Mekanik koruma, Enerji rezervi, Endokrin organ, Pro- ve Antiinflamatuar fonksiyon (Son zamanlarda yağ dokusunun diğer bir önemi de özellikle yağ dokusunda mevcut olan kök hücrelerin bir şekilde izole edilerek doku mühendisliği alanında kullanılmasıdır.)

3) Adipoz dokudan salgılanan, yağ ve karbonhidrat metabolizmasında, inflamasyonda, açlık ve tokluk sinyal yolaklarında görevli sitokinler: Adipokinler
4) Yağ hücrelerinin köken aldığı hücre: Mezenkimal kök hücre

5) Obezitenin tetiklediği hastalıklar: İnsülin direnci, Tip II diabet, Dislipidemi, Hipertansiyon, Kardiovasküler hastalıklar

6) İştahı ve yağ stoklarını düzenleyen, ergenliğin başlamasını kontrol eden ve yağ dokudan salgılanan hormon: Leptin

7) Yağ dokudan salgılanan biyoaktif peptidlerin görevleri: İnsülin faaliyetleri, hücre büyümesi, inflamasyon, enerji homeostazisi

8) İştah kesen aracı: Leptin

9) Titremeyen termojenezi meydana getiren olay: Kahverengi yağ dokusunun oksidatif fosforilasyonu

10) İnsülin direncini artıran hormonlar: TNF alfa, Resistin

11) İnsülin direncini azaltan hormon: Adiponectin

12) Beyaz yağ dokunun görevi: Enerji depolama

13) Beyaz yağ dokunun bulunduğu yerler: Kadınlarda kalça, erkek omentum, uyluk bölgesi, meme.

14) Kahverengi yağ dokunun bulunduğu yerler: Yenidoğanlar, kış uykusuna yatan hayvanlar. (Bu doku zamanla azalacaktır.)

15) Kardiovasküler hastalıklar ve glikoz metabolizmasını etkileyen adipokinler: Adiponectin, Plasminogen aktiinhibitör-1

16) Leptin’in periferik etkileri: Angiogenez, Hematopoetik hücre proliferasyonu, T hücresi bağışıklığı

17) Leptin'in merkezi eylemleri: Enerji harcamasını artırma (fiziksel aktivite yoluyla, sempatik sinir sistemi aktivitesi), Gıda alımını azaltma, Vücut ağırlığını azaltma, İnsülin duyarlılığını artırma, Ergenliğin başlangıcını işaret etme, Diğer hipofiz hormon eksenlerini düzenleme

18) Leptin’in önemli görevi: İnsülin hassasiyetini artırma

19) Adipoz doku miktarının artışının neden olduğu olay: Hipoksi

Simge GÜNGÖR

26 Haziran 2021

bottom of page