top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 4

ANATOMİ

Columna vertebralis ve thorax eklemleri

 1. Zygapophysial/Faset: Omurganın arka tarafındaki eklemler
 2. Symphysis intervertebralis: Omurganın gövdesi arasındaki eklemler (23 tane, atlas-axis arasında yok)
 3. Symphysis intervertebralisin yapıları: ortada nucleus pulposus, çevrede anulus fibrosus
 4. Art. Zygapophysial eklemlerin türü: Plana
 5. Canalis vertebralisin içinde ve ön duvarında: lig.longitudinale posterior
 6. Lig.longitudinale posteriusun axis-occipital arası: Membrana tectoria
 7. Lig.supraspinale: proc.spinosusların uçları arası
 8. Lig.supraspinalenin 7.servikal vertebrası ve oksipital kemik arası: lig.nuchae
 9. Lig.interspinale: proc.spinosuslar arası
 10. Lig.flavum: arcus vertebralar arası /Atlas-1.sakral omur
 11. Zygopophsial e ait yapılar: lig.supraspinale/nuchae, lig.flavum, lig.interspinale, lig.intertransversarii
 12. Symphysis intervertebralise ait yapılar: Lig.longitudinale anterius/posterius
 13. Apix dentisin fovea dentisten uzaklaşmasını engelleyen (dens axisi pozisyonunda tutan) ligament: Lig.transversum Atlantis
 14. Başın rotasyon hareketlerini kontrol eden asıl ligament: Lig.alaria
 15. Dens axis- for.magnum arasındaki ligament: Lig.apicis dentis
 16. Notokord kalıntıları: Lig.apicis dentis, nucleus pulposus
 17. Art. atlantoaxialis mediananın eklem türü: Trochoidea
 18. Art. atlantoaxialis lateralisin eklem türü: Plana
 19. Art. Atlantoocipitalisin eklem türü: Ellipsoidea
 20. Art.Lubosacralis ekleminin türü: symphysis
 21. L5 in proc.transversusundan crista iliacaya uzanan ligament: Lig.iliolumbale
 22. Art.sacroiliacanın (facies auricularisler arası) eklem türü: Plana
 23. Art. Capitis costae nın eklem türü: Plana
 24. Lig.capitis costae intraarticulare nin bulunmadığı costalar: 1,10,11,12
 25. Art.costatransversa (plana) nın bulunmadığı costalar: 11,12
 26. 1.kaburga çiftinin sternumla yaptığı eklem: Sinkondrozis
 27. 2-7. arasındaki kaburga çiftlerinin stenumla yaptığı eklem çeşidi: plana

Buse Nur Filiz

13 Haziran 2021

bottom of page