top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOKİMYA

AMİNO ASİTLERİN ÖZELLEŞMİŞ ÜRÜNLERE DÖNÜŞÜMÜ

1)Non protein azotlu bileşikler: Pürinler, pirimidinler, porfirinler, glutatyon, kreatin, melanin, bazı hormonlar, bazı koenzimler, poliaminler.

2)Pürin sentezinde kullanılan amino asitler: Glisin, aspartat, glutamin.

3)Pirimidin sentezinde kullanılan amino asitler: Aspartat ve glutamin.

4)Glutatyonu oluşturan amino asitler: Glutamat, sistein ve glisin.

5)Kreatinde bulunan amino asitler: Arginin , gliserin ve metiyonin.

6)Kreatin düzeylerinin böbreklerde artması: Böbrek yetmezliğinin başlaması.

7)Kreatin sentez reaksiyonlarının meydana geldiği dokular: Tüm dokular.

8)Kreatinin klirensi: Böbrekler tarafından kreatinden 1 dakikada temizlenen kan volümü.

9)Karaciğer fonksiyonlarını test etmede kullanılan ikili: ALT ve AST.

10)Böbrek fonksiyonlarını test etmede kullanılan en önemli ikili test: Üre ve kreatin.

11)Nitrik oksidin sentezlendiği amino asit: Arginin.

12)Aminler: amino asitlerden açığa çıkan amonyağın hidrojenlerinin bir ya da daha fazlasının R grup ile değiştiği moleküllerdir.

13)Amin nöratransmitterler: Histamidin, serotonin, katekolaminler.

14)Katekolaminler: Nörepinefrin, epinefrin ve dopamin.

15)Nörotransmitterler: Sinir hücreleri arasındaki kimyasal köprüdür.

16)Eksitatör nörotransmitterler: Aspartat, dopamin, histamin, nörepinefrin, epinefrin, glutamat, serotonin.

17)İnhibitör nörotransmitterler: GABA ve glisin.

18)GAB: Glutamatın dekarboksilasyonu ile oluşur.

19)Parkinson hastalığında kullanılan ilaç. L-dopa.

20)Tiroit hormonları: Tirozin amino asidine iyot atomlarının eklenmesiyle oluşur.

21)Tirozinden sentezlenenler: Tiroid hormonları, melanin ve katekolaminler.

22)Triptofandan sentezlenenler: Niasin(b3), serotonin ve melatonin.

23)Lizin ve metiyoninden sentezlenen molekül: Karnitin.

24)Histidinin dekarboksilasyonu ile oluşan molekül: Histamin.

25)Yapısında glisin bulunan bazı moleküller: Kollajen, elastin, pürin halkası, porfirin, hem, glutatyon, kreatin, kreatin fosfat.

26)Amonyağı kaslardan karaciğere taşınmasında rol alan amino asit: Alanin.

27)Amino asitlerin azotunu transaminasyonla sitozolden mitokondri içine taşıyan amino asit: Glutamat.

28)Amonyağın serbestleşmeden toksik olmayan formda taşınmasının yolu: Glutamine çevirmek.

KÜBRA TAŞKIN

15 Nisan 2021

bottom of page