top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

MİKROBİYOLOJİ

Mikrobiyolojiye Giriş

 1. Günümüzde kabul gören sınıflandırma: Cavalier-Smith
 2. Fenotipik benzerliğe dayalı klasik/konvansiyonel özelliklere göre yapılan sınıflandırma: Fenetic (Numeric)
 3. Genetik akrabalığa dayalı moleküler özelliklere göre yapılan sınıflandırma: Filogenetic ( Filetik)
 4. Fenotipik ve genotipik özelliklere göre yapılan sınıflandırma: Filofazik
 5. Tür benzerliği belirlenmesinde kullanılan, canıların en korunmuş dizileri : rRNA
 6. Hastalık yapmasa da bazı alerjik reaksiyonlara neden olabilen ökaryot mikro canlı grubu: Algea
 7. İnsan sağlığına bir etkisi bulunmayan prokaryot mikro canlı grubu: Archea
 8. İnsan sağlığına bir etkisi bulunmayan ökaryot mikro canlı grubu: Slime Mold
 9. Bir yada daha fazla tür içeren diğer cinslerden ayıran özelliklere sahip organizma grubu: Genus (cins)
 10. Benzer G-C kompozisyonuna sahip, DNA benzerliği %70 ve üzeri suşları içeren fenotipik olarak diğer canlılardan ayrılabilen organizma grubu: Species (tür)
 11. Tek bir organizma veya saf kültürden indiği varsayılan başlıca özellikleri belirlenmiş köken: Strain ( Suş)
 12. Suşun ilk tanımlanan en çok çalışılan ve bilinen 'mihenk' tipi: Type strain
 13. Türün biyokimyasal/ fizyolojik varyantı: Biovar
 14. Türün antijenik varyantı: Serovar
 15. Türün morfolojik varyantı: Morphovar
 16. Protein kılıfı olmayan, bitkilerde hastalık yapan RNA dizileri: Viroid
 17. Özel katlama yapısına sahip bulaşıcı protein: Piron
 18. Gram boyama yapılırken hücrenin boyama yapılan kısmı: Hücre duvarı

 

Işıl Zeynep Altaylı

2 Nisan 2021

bottom of page