top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ

İnsan Gelişimi İkinci Hafta

İnsan Gelişimi İkinci Hafta

1) Hipoblast tabakası üzerinde yine embriyoblastlardan farklanan tek sıralı ve yüksek prizmatik hücrelerden oluşan tabaka: Epiblast

2) Hipoblast ve epiblast tabakalarının birlikte oluşturdukları yassı disk: İki laminalı embriyon disk

3) Tavanını amniyoblastların, tabanını epiblast hücrelerinin döşediği boşluk: Amniyon boşluğu

4) Hipoblast tabakasından köken alan bir grup hücrenin boşluğun içini tamamen örtmesiyle oluşan zar: Ekzosölemik membran (Heuser zarı)

5) Heuser zarının blastosist boşluğunu kapladıktan sonra oluşan kese: Primitif Yolk Kesesi

6) İkinci haftanın en önemli olayı: İmplantasyon (İmplantasyon’nun tamamlanması)

7) Sinsityotrofoblastlar’dan salgılanan gebelik testi için kullanılan hormon: Koryonik Gonadotropin Hormonu

8) Blastosist’in uterusa implante olduğu evre: Menstrual Döngünün Salgılama Evresi

9) Koryonu oluşturan zarlar: Ekstraembriyonik Somatik Mezoderm ve Trofoblast

10) Blastosist’in implantasyonuna adaptasyonundan kaynaklana çeşitli endometriyal değişiklikler: Desidual Reaksiyon

11)Sinsityotrofoblastların kemirici işlevleri ile anne kanının lakünalar ağına akıp dolanmaya başlaması: İlkel Uteroplasental Dolaşımın Başlaması

12)Ekstraembriyonik mezoderm içindeki boşlukların birleşip oluşturduğu büyük boşluk: Ekstraembriyonik Sölom Boşluğu (Koryon Boşluğu)

13) Ekstraembriyonik mesodermin Sitotrofoblastların iç yüzünü ve amniyon kesesinin de dış yüzünü örten kısmı: Ekstraembriyonik Somatik Mezoderm

14) Ekstraembriyonik mesodermin Vitellus kesesini dıştan saran kısmı: Splanknik Mezoderm

15) Amniyon ve vitellus keselerinin koryona yapıştıkları kısım: Bağlantı Sapı

16) Primer vitellus kesesi fazlalığının boğumlanarak ayrılıp oluşturduğu daha küçük kese: Sekonder Vitellus

17) Embriyonel kutupta sitotrofoblast tabaka hücrelerinin yer yer çoğalarak oluşturduğu sinsityotrofoblast tabakasına doğru uzanan yapı: Primer Koryon Villusları

18) Kranial kısımdaki bir grup hipoblast hücresinin prizmatik hücrelere farklılaşıp oluşturduğu kalın plak: Prokordal Plak

19) Koryonun bileşenleri: Extraembriyonik Mesoderm, Sinsityotrofoblast, Sitotrofoblast

20) Extraembriyonik mesodermi Extraembriyonik Somatik ve Extraembriyonik Splanknik olmak üzere ikiye ayıran Extraembriyonik Sölem: Koryonik Boşluk

Simge GÜNGÖR

11 Nisan 2021

bottom of page