top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ

İnsan Gelişimi İlk Hafta

 

İnsan Gelişiminin Başlangıcı İlk Hafta

1) Zigotun tekrarlayan ve hızlı bir artışa sebep olan mitotik bölünmeleri: Yarıklanma,

2) Erken embryonik gelişim sürecinde fertilize olmuş ovumun yarıklanması ile oluşan her bir hücre: blastomer

3) Yarıklanma sırasında blastomer sayısı artarken, blastomer hacmi küçülmesinin nedeni: zigotu kalın bir zona pellusida içeriyor olması

4) Blastomer kısımları: trofoblast ve embriyoblast

5) Hücre-hücre etkileşiminin artmasını ve blastosist içinde embriyoblastların (iç hücre kütlesi hücreleri) oluşumunu sağlayan olay: Kompaktlaşma,

6) Blastomerlerin sıkıca biraraya gelmesi: Kompaktlaşma,

7) Blastomerlerin şekil değiştirip bir arada sıkıca dizilerek kompakt bir hücresel top oluşturmuş hali: Morula

8) Morula uterusa ulaştığında uterus boşluğundaki sıvı, zona pellusidayı geçip blastomerlerin aralarına sızıp toplanmaya başlar, giderek genişleyip oluşan bu boşluk: Blastosöl

9) Zona Pellusida’nın Blastosist’ten kademeli olarak ayrılması: Hatching

10) Blastosist epitele yapıştıktan sonra trofoblastların hızla çoğalıp farklılaştığı iki tabaka: içte sitotrofoblastlar, dışta sinsityotrofoblastlar

11) Birinci haftanın sonunda (7-8. Gün) Embryoblastların oluşturduğu iki tabaka: Epiblast ve Hipoblast

12) Blastosist implantasyonu için dejenere olması gereken yapı: Zona pellucida

13) İlk haftanın ana olayı: Zigotun yarıklanması

14) Embriyonun uterusa atıldığı evre: Morula

15) İmplantasyonun başladığı zaman: 7-8. gün (1. haftada başlar fakat 2. haftada tamamlanır.)

Simge GÜNGÖR

11 Nisan 2021

bottom of page