top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ

Gametogenez

Gametogenez

1) Gametogenez’in kadın ve erkelerde farklı olmasının nedeni: Gamet oluşumunun farklı zamanlarda olması ve farklı basamaklardan oluşması

2) Vücuttaki tüm hücrelere dönüşebilecek potansiyele sahip: Totipotent

3) Erkek germ hücrelerinden Spermatogonia’nın Spermatozo’ya dönüşümüne kadar gerçekleşen olgunlaşma olayı: Spermatogenez

4) Erkek germ hücrelerinin bulunduğu yer: seminifer tübülleri

5) Testislerdeki leydig hücreleri tarafından salgılanan esas androjen: Testesteron

6) Spermatidlerin olgun spermlere dönüşmesi: Spermiyogenez

7) Spermiyogenez sırasında dört önemli organel: çekirdek, golgi komleksi, sentriyol, mitokondria

8) Seminifer tübüllerde bulunan en büyük hücre: Primer spermatosit

9) Spermlerin işlevsel olgunluğa ulaştığı ve depolandığı yer: Epididimis

10) Fertilizasyon sırasında spermin oosite penetrasyonunu kolaylaştıran enzim: Akrozomal enzim

11) Kadın üreme sisteminin ana organları: ovaryum ve uterus

12) Kadınlarda hem birincil hem de ikincil eşey özelliklerinin gelişimini sağlayan hormon: östrojen

13) Hamileliğin devamlılığını sağlayan hormon: progesteron

14) Ovaryumda ergenliğe kadar bulunan follikül: Primordiyal Follikül

15) Ovaryumda follikül gelişiminin erken evrelerini uyaran hormon: FSH

16) Ovulasyon için gerekli olay: LH piki

17)Döllenme gerçekleşirse Korpus Luteum’dan salgılanmaya başlayan hormon: progesteron

18) Ovulasyonda yer alan follikül, olgun follikül: Graff follikül

19) Fertilizasyon gerçekleşmezse Korpus Luteum’un dönüştüğü doku: Korpus Albikan

20) Uterusun tabakaları dıştan içe: perimetriyum, miyometriyum, endometrium

21) Endometriumun işlevsel tabakaları olan ve menstruasyon sırasında veya doğum sonrasında vücuttan atılan tabakalar: Kompakt ve Spongiyoz tabakalar

22) Menstruel siklusta kanamaya neden olan olay: östrojen ve progesteron seviyesinin azalması

23 Endometriyumu blastosist implantasyonuna hazır hale getiren hormon: Progesteron

24) Kadın germ hücrelerinden primitif Oogonianın olgun oositlere (ovum) dönüşümüne kadar gerçekleşen bir dizi basamağa sahip olgunlaşma olayı: Oogenez

25) Doğumdan önce primer oositleri oluşturmak üzere genişleyen hücreler: Tüm oogoniyumlar

26) Kız çocuklarında primer oositlerin doğumdan önce girip puberteye kadar kaldığı evre: Mayoz 1 Profaz

27) Kız çocuklarında doğumdan sonra artık oluşmayan hücre: Primer oosit

28) Primer oositlerin ovaryumdan atılma evresi: Sekonder oosit

29) MAYOZ II’nin tamamlandığı zaman: fertilizasyondan hemen önce

30) Ovulasyondan sonra rüptüre olan follikülün büzülüp dönüştüğü yapı: Korpus luteum

31) Ovulasyon sırasında bazı granüloza hücreleri de zona pellusidaya yapışık olarak atılıp oluşturduğu yapı: Korona Radiata

Simge GÜNGÖR

11 Nisan 2021

bottom of page