top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOKİMYA

Aminoasitlerin Karbon İskeletinin Metabolizması

 1. Aa ların katabolizmasında ilk kaybedilen grup: Amino
 2. Azotun kastan karaciğere taşınması: Alanin (a-ketoglutarat kaybı olmaması için)
 3. Azotun dokular arasında taşınması: Glutamin (2 amino grubu)
 4. Azotun hücre içinde taşınması: Glutamat (1 amino grubu)
 5. Kanda diğer aa lardan daha yüksek miktarda bulunan aa: Glutamin
 6. Diğer organlarda arjinin sentezi olurken üre döngüsünün sadece karaciğerde gerçekleşme nedeni: Arjinaz enziminin sadece kc de bulunması
 7. Üredeki N lerin kaynağı: Aspartat ve NH4
 8. Üredeki C kaynağı: CO2
 9. Yıkıma giren bütün aa ların amino gruplarının transaminasyonla toplandığı aa: Glutamat
 10. Aminotransferaz enzimlerinin kofaktörü: Piridoksal P (Vit B6)
 11. Diğer aminotransferazlardan farklı olarak (glutamat oluşumu yönünde değil) aspartat oluşumu yönünde işleyen tepkimenin enzimi: AST
 12. Karaciğer hasarında kanda ALT nin AST den hızlı artmasının sebebi: AST nin tam çıkışı için mitokondrinin de parçalanması gerek.
 13. Transaminasyona uğramayan aa: Prolin, Lizin, Treonin
 14. Mitokondride oksidatif deaminasyona yapan ve hem NAD hem de NADP koenzimlerini kullanan enzim: Glutamat DH
 15. Mitokondriyal ve hız kısıtlayıcı olan Karbamoil sentaz 1 in allosterik aktivatörü: NAG (N-asetil glutamat)
 16. NAG sentezinin aktivatörü: Arjinin
 17. Üre döngüsünde oluşan ve proteinlerin yapısına katılmayan bazik aa: Ornitin ve sitrülin
 18. Mitokondrideki üre tepkimelerini sitoplazmaya taşıyan aa: Sitrülin
 19. Üre siklusuyla tca yı bağlayan madde: Aspartat tan oluşan fumarat (Aspartat ı oksaloasetattan oluşturmuştuk.)
 20. Üre siklüsunda enerji: 3 ATP, 4 yüksek enerjili P bağı harcanır.
 21. Üre siklusu defeklerinden X resesif olan (OR yerine) ve en sık görülen: Ornitin Transkarbamoilaz (OTC) TİP2
 22. Hiperamonyemide beynin etkilenmesi: a-ketoglutarat azaldığı için enerji üretmede sıkıntı ,GABA üretilememesine bağlı olarak inhibasyonun azalması (titremler) ve fazla glutaminden kaynaklı ozmotik etkinin artması (nörotokside).
 23. Amonyak kaynakları: aa, glutamin, bağırsak bakterileri, aminler, pürin ve pirimidinler.
 24. Renal glutaminaz ile böbreklerde glutaminden NH3 oluşmasındaki amaç: Asit-baz dengesi
 25. Aminleri NH4 e çeviren enzim: MAO (monoamino oksidaz)
 26. Bağırsağa geçen ürenin bir kısmını CO2 ve NH3 e parçalayan enzim: Bakteriyel üreaz (oluşan NH3 ün bir kısmı kana emilir.)
 27. Hem ketojenik hem de glukojenik aa: İzolösin, fenilalanin, triptofan, tirozin
 28. Saf ketojenik aa: Lösin, lizin
 29. Tirozini oluşturan aa: Fenilalanin
 30. C5 grubu olan aa ların oluşturduğu yapı: a-ketoglutarat
 31. C4 grubu olan aa ların oluşturduğu yapı: oksalasetat
 32. C3 grubu olan aa ların oluşturduğu yapı: pirüvat

Buse Nur Filiz

8 Nisan 2021

bottom of page