top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOKİMYA

Fibröz ve globüler proteinler

 1. Kuarterner yapısında kovalan kuvvet de bulunduran, genellikle suda çözünmeyen, yapısal fonksiyonu olan protein çeşidi: Fibröz (elastin, kollajen, hücre iskelet elemanları…)
 2. Kuarterner yapısında kovalent olmayan kuvvetleri bulunduran; enzim, hormon, transport proteini: Globüler (hemoglobin…)
 3. En bol bulunan vücut proteini: Kollajen
 4. Gly-X-Y tekrarı olan protein: Kollajen
 5. Tip1 Kollajen: Kemik, deri, tendon, kornea
 6. Tip2 Kollajen: Kıkırdak, intervertebral disk, vitreus
 7. Tip3 Kollajen: Kan damarı, fetal deri
 8. Tip4 Kollajen: Bazal membran
 9. Tip5 Kollajen: Plasental bazal membran
 10. Kolajende asla olmayan aa: Triptofan
 11. Fibriler kollajen: Tip 1,2,3
 12. Ağ oluşturan kollah-jenler: Tip 4,7
 13. Kollajenin üç alfa zincirini bir arada tutan bağ: H2
 14. Kollajende prolin ve lizinin hidroksillenmesi için gerekli olan molekküler: O2, a-ketoglutarat, Fe, C vitamini
 15. C vit. Eksikliğinde çapraz bağların oluşamaması sonucu olan hastalık: skorbüt
 16. Kollajen sentezindeki basamaklar: GER de preprokollajen sentezi, proteoliz ve prokollajen sentezi, prolin ve lizin hidroksilasyonu, glikozilasyon, üçlü heliks oluşumu ve sekresyon/ C ve N terminal uçlarının kesilmesi, Lizil oksidaz ile çapraz bağ oluşumu
 17. Lizil oksidazın oksidatif deaminasyon yapabilmesi için gerekli element: Cu
 18. Desmozin(3 allizin+1 lizin) çapraz bağının bulunduğu yapı: elastin
 19. Aldol çapraz bağının bulunduğu yapı: kollajen
 20. Alfa-1 Antitripsin= proteolitik enzim inhibasyonu yapan protein
 21. Lösin fermuar yapısı içeren ve diğerlerinden daha fazla sistein ünitesi içeren pro çeşidi: keratin
 22. Keratinin bulunuğu yerler: Hücre iskeleti (sitoskeleton), saç, tırnak, yün, tüy, pençe ve boynuz
 23. Artmış Keratin Üretim Bozukluğu: Psoriasis (Sedef Hastalığı)
 24. İpek kumaş ve örümcek ağlarında bulunan fibröz protein: Fibroin
 25. Fibroinin tabaka yapısı: β-tabaka yapılarının bir yüzünde Ala / Ser diğer tarafta Gly
 26. KOLLAJEN BİRİKİM BOZUKLUKLARI=Ehlers-Danlos sendromu, Osteogenezis İmperfekta
 27. ELASTIN BOZUKLUKLARI: Marfan sendromu (fibrillin mutasyonu)
 28. Oleik asit bağlayan β-menderes motifli protein: FABP (yağ asidi bağlayıcı pro)
 29. Hem proteinleri: Sitokrom C ve P450, Katalaz(aktif bölgesi), Hemoglobin,Myoglobin.
 30. Kalp ve iskelet kası hücrelerinde O2 deposu: Miyoglobin(hiperbolik eğri)
 31. Miyoglobinin O2 kapasitesi 1 iken Hemoglobinin O2 taşıma kapasitesi 4 tür.
 32. Hemoglobinin saturasyon eğirisini(sigmodial eğri) sola kaydıran faktörler: 2,3 BPG nin düşmesi, pH artışı, sıcaklık düşüşü, CO
 33. Hemoglobinin T formundan R formuna geçmesini sağlayan olay: O2 nin bağlanması
 34. 2,3 BPG hangi aa ların etkisini göstermek için bağlandığı aa lar: lizin,histidin
 35. 2,3 BPG sentezini arttıran olaylar: Yüksek irtifa, kronik hipoksi (anemi, akciğer hast. vb)
 36. HbA yı oluşturan zincirler: α2β2
 37. Hb1A1c de glukozun bağlanmış olduğu aa: β zincirindeki N terminal lizin
 38. HbF (fetal hemoglobin) nin HbA (erişkin hemoglobin) dan daha O2 ye ilgisinin fazla olma sebebi: 2,3BPG ın bağlanacağı yerde histidin yerine serin aa sının olması
 39. HEM sentezi: Mitokondri
 40. Globin zinciri sentezi: Sitoplazmadaki poliribozom
 41. Protoporfirin IX halkasının merkezinde ilk 4 bağını N ile yamış Fe nin diğer bağları: 5.bağ proksimal histidin, 6. Bağ O2
 42. 6. Pozisyon glutamik asitin yerine valinin geçmesi sonucu oluşan hastalık: Orak hücreli anemi

Buse Nur Filiz

6 Nisan 2021

bottom of page