top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOKİMYA

PROTEİNLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

1)Organizmada en fazla bulunan makromolekül: Proteinler.

2)Primer yapı: Genetik bilgiye göre belirlenir ve her protein için spesifiktir.

3)Sekonder yapıyı oluşturan bağlar: Disülfid bağları ve Hidrojen bağları.

4)Β-tabakalarda, hidrojen bağları polipeptit omurgaya dikey yerleşimlidir.

5) α-helikste, polipeptit sarılır ve hidrojen bağları omurgaya paraleldir.

6)İkincil bir amino grubuna sahip olan tek amino asit: Prolin

7)Tersiyer yapı: Proteinin fonksiyonel karakterini belirler.

8)Tersiyer yapıyı oluşturan bağlar: Hidrojen bağları, disülfid bağları, iyonik bağ, nonpolar etkileşimler, van der waals bağları.

9)Kuarterner yapı: Primer, sekonder ve tersiyer yapıları bulunan polipeptid zincirlerinin non kovalent bağlarla bir arada tutulması.

10)Proteinler diğer moleküllerle konjiyo olabilirler: Glikoproteinler, metaloproteinler, hemoproteinler, fosfoproteinler, nükleoproteinler, lipoproteinler gibi.

11)Pozitif azot dengesi: protein sentezi > protein yıkımı.

12)Negatif azot dengesi: protein sentezi < protein yıkımı.

13)Marasmus hastalığı: Kalori yani temel olarak karbonhidrat azlığı.

14)Kwashiorkor: Protein yoksunluğu.

15)Pepsin: temel mide proteazı.

16)Tripsin: Pankreatik zimojenlerin genel aktivatörü olan enzimdir.

17)Enterokinaz (enteropeptidaz): Tripsinojeni aktive ederek tripsine çevirir.

18) Aminopeptidaz : Bir ekzopeptidaz olarak oligopeptidleri N-terminal ucundan kısaltır , serbest aa ve kısa peptid zincirleri açığa çıkar.

19)Amino asit emilimiç: Sodyum-aminoasit taşıyıcı sistemi (sekonder aktif transport) veya Gamo - Glutamil döngüsü : Glutatyon üzerinden.

20)Amino asitlerin anormal transferine bir örnek : Sistinüri.

21)Sistinüri: Sistin ve dibazik aalerin tranportundan sorumlu taşıyıcıda genetik defekt , aa taşıyıcılarının en yaygın görülen defekti.

22)Sistinüri: Sistin, lizin, ornitin, arginin geri emiliminde defekt.

23) Nötral amino asit transport defekti: Hartnup hastalığı.

24)Gama glutamil döngüsü: Amino asitlerin hücreye girmesinden gama glutamil döngüsü sorumludur. 3 tane ATP harcanıyor. Bu döngüde glutatyon bulunuyor ve glutatyon harcanmadan tekrar yerine konuyor.

25)Protein turnover yolakları: Lizozomal ve sitozolik ( ubiquitin sistemi).

26)Lizozomal yolak: ATP’den bağımsız, uzun yarı ömürlü proteinler.

27) Ubiquitin/Proteozom Sistemi: ATP bağımlı, kısa ömürlü proteinler.

28) Prolin, glutamik asit, serin ve threonine (PEST dizisi)ni fazla miktarda içeren proteinler düşük yarı

ömürlüdür.

29)Ubiquitinlenme ile ilişkili patoloji: HPV( human papilloma virüs)

30)26S proteozom: Spesifik olarak ubiquitinlenmiş proteinlerin yıkılımını sağlayan büyük bir proteaz kompleksidir.

31)Proteoliz işlemi: 20S domain.

32)Ubiquitin tanınması: 19S domain.

33)Ubiquitin yıkılmaz, tekrar salgılanarak kullanılır

KÜBRA TAŞKIN

19 Nisan 2021

bottom of page