top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOKİMYA

Metabolizma Entegrasyonu

 1. İnsülin ve glukagon salınımı olması için kapanan kanal: K kanalı
 2. K kapılarının kapanması sonucu Ca kapılarının açılmasına neden olay olay: Depolarizasyon
 3. İnsülin hücresinin sentezlendiği hücre: Beta
 4. Glukagon hücresinin sentezlendiği hücre: Alfa
 5. İnsülin reseptöre bağlanınca tirozinlerin otofosforilasyona uğraması: Tİrozin kinaz aktivitesi sayesinde
 6. Tirozin kinaz aktivitesinin olduğu reseptör: Beta
 7. Glut4 e insülinin etkisi: 1-sitoplazmadaki veziküllerin membrana gitmesi 2-sentezini arttırması
 8. Glukagon etki mekanizmasında: Adenilat siklaz, cAMP, protein kinaz A
 9. Metabolizmanın düzenlenmesinde başlıca görev alan 4 doku: Karaciğer, Adipoz, Kas, Beyin
 10. İnsülin varlığında aktif olan enzimler: Anabolik (glikoliz enzimleri de aktifleşir)
 11. Yağ asidi sentezindeki insülinle pozitif indüklenen kontrol enzimi: Asetil CoA karboksilaz
 12. Açlık süresinin uzamasına bağlı olarak lipolizi arttıran hormonlar: Epinefrin, Kortizol vb.
 13. Dallı zincirli aa ların (lösin, izolösin, valin) başlıca yıkım yeri: Kas
 14. Kasın dinlenme durumunda ana enerji kaynağı: Yağ asidi
 15. Kasın egzersizsırasında ana enerji kaynağı: Glukoz
 16. Kalbin dinlenme durumunda (normal zamanda) ana yakıt kaynağı: Yağ asitleri
 17. Kalbin ketonları tercih ettiği enerji kaynağı: Glikoz
 18. Adipositlerde TAG sentezi sırasındaki gliserollerin kaynağı: Glikolizdeki DHAP ı indirgeyerek oluşturdukları Gliserol3-P (gliserol kinazlarının yetersizliğinden dolayı Lipoproteinlipaz ın parçaladığı gliserolleri almazlar)
 19. Kahverengi yağ dokusunun çok bulunması: Yenidoğan, kış uykusuna yatan canlılar
 20. Kahverengi yağ dokusunun asıl amacı: Yağ oksidayonuyla ATP üretiminden ziyade ısı üretmek (Mit. çok var)
 21. Açlıkta glukoneogenez kaynaklarımızdan biri: Böbrekler (kan şekerinin neredeyse yarısı)
 22. Enterositler ve immün sisitem h. enerji kaynağı olarak kullandığı aa: glutamin

 

 

NOT:Komite2 deki karbonhidratlara bakabilirsiniz.

Buse Nur Filiz

15 Nisan 2021

bottom of page