top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOKİMYA

AMİNO ASİTLERE GİRİŞ ve GENEL ÖZELLİKLERİ

1)Kiral yapıda olmayan amino asit: Glisin

2)Alifatik yan zinciri olan amino asitler: Glisin, Alanin, Valin, Lösin, İzolösin.

3)Açık zincirde sadece karbon ve hidrojen atomu içeren yapı: Alifatik amino asit yan zinciri.

4)-OH grubuna sahip amino asitler: Serin, Treonin, Triozin.

5)-S grubuna sahip amino asitler: Sistein ve Metiyonin.

6)Asidik amino asitler ve onlardan sentezlenen amidler: Glutamik asit, Aspartik asit, Asparajin, Glutamin.

7)Bazik amino asitler: Histidin, Arginin, Lizin.

8)Histidindeki halkalı yapının adı: İmidazol.

9)Aromatik amino asitler: Fenilalanin, Tirozin, Triptofan, Histidin.

10)Işığı absorbe edebilme yeteneği: Aromatik olma.

11)Esansiyel amino asitler: İzolösin, Lösin, Valin, Lizin, Metiyonin, Fenilalanin, Treonin, Triptofan.

12)Hidrofobik amino asitler: Glisin, Alanin, Valin, Lösin, İzolösin, Metiyonin, Fenilalanin, Triptofan, Prolin.

13)Serine fosfat grubunun eklenmesiyle oluşan amino asit: Fosfoserin.

14)Lizine hidroksil grubunun eklenmesiyle oluşan amino asit: Hidroksilizin.

15)Proline hidroksil grubunun eklenmesiyle oluşan amino asit: Hidroksiprolin.

16)Glutamata karboksilik asit grubunun eklenmesiyle oluşan amino asit: GAMA-karboksiglutamat.

17)Karbon atomuna dört farklı kimyasal grubunun bağlı olması durumu: Kiral karbon atomu.

18)280nm’deki ışığı absorbe edebilme yetenğine sahip amino asitler: Aromatik halkaya sahip olan amino asitler.

19)Asidik amino asitlerin net yükü: Negatif.

20)Bazik amino asitlerin net yükü: pozitif.

21)Zwitterion noktası: Bir amino asidin net yükünün sıfır olması, izoelektronik pH noktasında olma durumu.

KÜBRA TAŞKIN

15 Nisan 2021

bottom of page