top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOFİZİK

VOLTAJ BAĞIMLI İYON KANALLARI

1)Voltaj bağımlı iyon kanalları özellikleri: yüklü alt birimlere sahiptirler, seçici geçirgen, voltaj sensörü içerirler, yaklaşık olarak 4 alt birim içerirler, aktif ve inaktif durumunda olabilirler. Na, K ve Ca voltaj bağımlı kanalları bulunur.

2)Voltaj bağımlı Na+kanalı özellikleri: Homoloji gösteren 4 tekrar, bu 4 tekrardan her bir tekrar hücre zarını 6 defa geçer. Aa. dizilimine bağlı olarak hidropatik dizilim oluşturabilirler. 5 ve 6. Segmentler arasında por oluşumu görülür. 4. Segment ise voltaj sensörüdür.

3)Na kanalı iki tane kapıya sahiptir: A-gate ve I-gate.

4)A-gate: aktivasyon kapısıdır ve ‘m’ ile gösterilir.

5)I-gate: inaktivasyon kapışır ve ‘h’ile gösterilir.

6)A-gate: Dinlenim membran potansiyelinde kapalı iken depolarizasyonda hızlıca açılmaya başlar.

7)I-gate: Dinlenim membran potansiyelinde açık bulunurken depolarizasyon sırasında yavaşça kapanır.

8) Voltaj-Bağımlı K+ Kanalları özellikleri: tetramer yapı, 6 transmembran bölge, voltaj sensörü 4.segmentte, por oluşumu 5 ve 6. Segmentler arasında, karboksi ve amino grupları hücre içinde.

9)Potayum kanalı tek kapı içermektedir: A gate ve ‘n’ ile temsil edilmektedir.

10)Potasyum kanallarının bulunduğu yerler: Özellikle kalp hücrelerinde görülür, sinir hücrelerinde farklı tipte K kanalları pek görülmez.

11)Voltaj-Bağımlı Ca2+ Kanalları özellikleri : dört tane tekrar eden ve birbirleriyle homoloji gösteren α1 alt birimi, α2, β, δ, ve γ alt birimlerinden oluşmaktadır. S4 segmentinde voltaj sensörü bulunmaktadır. 5. ve 6. segmentler arasında por yapısı bulunmaktadır.

12) Voltaj-Bağımlı Ca2+ Kanalları: uyarılabilir hücrelerde kasılmayı, Ca2+ salınımlarını ve kanal açılıp, kapanma mekanizmalarını düzenlemektedir. AP nin plato fazında aktifler (miyokard). Nörotransmitter salınımında önemlidir

13)T tipi Ca2+ kanalları: Düşük voltajda aktive, iletkenlikleri küçük, hızlı bir şekilde voltaj bağımlı inaktivasyon göstermektedirler.

14) L tipi Ca2+kanalları: Yüksek voltajda aktivite, iletkenliklei büyük, inaktivasyon göstermemektedirler.

15) N tipi Ca2+ kanalları: bir çeşit HVA kanalı yani yüksek voltajda aktive olan, nöronlarda çalışılmış bir kanaldır.

16) P/Q tipi Ca2+ kanalları : Purkinje hücrelerinde bulunduğu için bu adı almıştır.

17) R tipi Ca2+ kanalları: Tüm toksinlere karşı duyarlı bir kanaldır.

18) N tipi, P/Q tipi ve R tipi Ca2+ kanallarının hepsi aynı derecede voltaj-bağımlı inaktivasyona sahiptir.

KÜBRA TAŞKIN

17 Nisan 2021

bottom of page