top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOFİZİK

Uyarılabilir Hücreler ve Aksiyon Potansiyeli

 1. Aksiyon potansiyeli, sinir hücrelerinde sinir impulsu ya da spike
 2. Na: hücre dışı fazla, dinlenim pot.+61 mV
 3. K: hücre içi fazla, dinlenim pot. -90mV
 4. Cl: hücre dışı fazla, dinlenim pot.-88mV
 5. Depolorizasyon olmasını sağlayan: Na kanallarının açılması ve içeri Na girmesi (+ feedback)
 6. Hücre zarı potansiyeli daha pozitif değere yaklaştıkça: Na iletkenliği ve kanal iletkenliği artar
 7. Aksiyon pot.maksimum değeri: Na nın Nerst pot. yakın bir değer
 8. Repolarizasyondaki görevli ana olay: Na kapılarının kapanması ve K kapılarının ön plana çıkmasıyla K nın dışa atılması
 9. Hiperpolarizasyon nedeni: Daha fazla K nın hücre dışına çıkması
 10. Dinlenim zar potansiyelini sağlayan yapı: Na-K pompası (elektrojenik)
 11. Yöresel Depolarizasyon: Hiperpolarize ve eşik altı depolarize yanıtlar
 12. Eşik değerini ne kadar aşan bir uyarı gönderirsek gösterdiği tepki değişmezken o değere ulaşma süresi: Kısalır
 13. Eşik potansiyelindeki depolarize edici akım >> repolarize edici akım
 14. Uyarılabilir bir sinir lifi veya bir kasta, bir AP başlamasından veya ikinci AP oluşumundan önce belirli ve karakteristik bir zaman: Refraktör dönem (sessiz dönem)
 15. Refraktör dönem ve AP süesi arasındaki ilişki: Kalp kas AP süre> Nöron AP süre----> kalp kas ref.d.>nöron ref.d.
 16. Mutlak refraktör dönem: İkinci AP’ nin oluşturulmasının engellendiği dönemdir (uygulanan uyaranın büyüklüğüne önemsenmeden).
 17. Bağıl refraktör dönem: İkinci AP’ nin oluşturulabildiği dönemdir (normalden daha büyük uyaran uygulanmasına bağlı olarak) (repolarizasyonda Na kanalları kapanınca uyarıya bağlı onlar açılabilir.)
 18. Reobaz: minimum akım şiddeti
 19. Reobazın iki katı bir akımın uyartı oluşturabilmesi için uygulanması gereken minimum zaman: Kronaksi
 20. Eşik potansiyeline ulaşılması, hücre zarı boyunca taşınan yük miktarına bağlı: Q = I . t (Q: toplam yük, I:akım, t:zaman)
 21. Fizyolojik olarak önemli olan refraktör dönem: fonksiyonel refraktör dönem (Uyarılabilir hücrelerin iletebildiği en yüksek frekanstaki AP)

Buse Nur Filiz

15 Nisan 2021

bottom of page