top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

ANATOMİ

Columna vertebralis ve thorax kemikleri

 1. Columna vertebralis kemik sayısı:26 (24 vertebra, 1 sakrum, 1 koksiks).
 2. Discus intervertebralis sayısı = 23 (C1 -C2 arasında bulunmaz)
 3. Primer kavis: Torakal, sakral (kifozis)
 4. Sekonder kavis: Servikal, lumbal (lordozis)
 5. Vertebralar’ın genel özellikleri: Corpus vertebrae, Arcus vertebrae, Foramen vertebrale (corpus ile arcus arasında), Foramen intervertebrale (spinal sinirler geçer)
 6. Tipik bir vertebra’nın üzerindeki 7 çıkıntı: Processus articularis superior (2), Processus articularis inferior (2), Processus transversus (2), Processus spinosus (1)
 7. Servikal vertebraların en karakteristik özelliği: Foramen transversarium(C7 hariç diğerlerinden a.v. vertebralis geçer)
 8. Corpus vertebrae’si ve processus spinosus’u olmayan, fovea dentisi olan: Atlas C1 (Sulcus arteriae vertebralis; a. vertebralis geçer)
 9. Servikal vertebraların en kuvvetlisi, denx axis içeren: Axis C2
 10. Processus spinosus’u en uzun, çatalsız; elle muayenede spinoz çıkıntısı hissedilebilen: C7(vertebra prominens)
 11. Foramen transversarium’larından sadece v. vertebralis accessoria geçen: C7(vertebra prominens)
 12. Torakal vertebraların en karakteristik özellikleri: fovea costalis (11,12 hariç)
 13. Gövdesinde kaburgalar için en fazla eklem yüzü bulunan: T1 (1 tam, 1 alt yarım)
 14. Gövdesinde en az eklem yüzü: T9 (1 üst yarım)
 15. 1 tam eklem yüzü bulunan: T10 , T11 , T12
 16. T(1, 9, 10, 11 ve 12): Atipik
 17. Processus transversus’larında kaburgalar için eklem yüzü yok: T11,12
 18. Lumbar vertebrara özgü çıkıntılar: Processus accessorius, processus mammillaris
 19. Os sacrum: Promontorium, Crista sacralis mediana (processus spinosus birleşmesi), Crista sacralis medialis (intermedia)(processus articularis birleşmesi), Crista sacralis lateralis (processus transversus birleşmesi), Facies auricularis
 20. Columna vertebralis’i oluşturan vertebralardan sadece ikisinde processus spinosus bulunmaz: C1 ve S5
 21. Atipik kaburgalar: 1, 2, 10, 11, 12
 22. En uzun kaburga: 7
 23. Arcus costalis: 7-10 arası
 24. Tipik bir kaburganın içerdikleri: caput costae, collum costae, angulus costae, crista capitis costae, sulcus costae ve
 25. tuberculum costae
 26. Angulus, sulcus, crista capitis costae’si bulunmayan: Birinci kaburga (costa prima) (a.v.sublavia geçer)
 27. 11-12. costada: Sadece caout costa var.
 28. Angulus sterni: Louis açısı (2. costa tutunur)
 29. Costa spuriae (yalancı); 7. - 10. kaburgalar
 30. Costa fluctuantes (yüzer); 11. ve 12.

 

Buse Nur Filiz

15 Nisan 2021

bottom of page