top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

ANATOMİ

Alt Ekstremite Kemikleri

 1. Bağlantı sağlayan üyeler: Cingulum membri inferioris (Cingulum pelvicum)
 2. Serbest hareket eden üyeler: Pars libera membri inferioris
 3. İki coxanın birleşim yeri: Facies symphisialis ( Symphisis pubis)
 4. Os coxa = Os ilii + Os ischium + Os pubis
 5. Üç coxa kemiğinin kaynaştığı dönem: 14-16 yaşlar
 6. Os ilium= corpus ossis ilii + ala ossis ilii
 7. Corpus ossis ilii ve Ala ossis ilii arasında sınır = Lateralde: linea arcuata Medialde: limbus acetabuli
 8. Gluteal kasları yapışacağı bölge: Facies glutealis
 9. Crista İliaca seviyeleri: columna vertebraliste lumbal 4, Abdomende göbek deliği
 10. Sacrumla eklem: Facies auricularis
 11. Üstüne oturduğumuz bölge: Tuber ischiadicum
 12. Kadında ovaryumların oturduğu yere denk gelen bölge: Pars pelvica ( Facies sacropelvica)_ Os iliinin alasına ait
 13. Os ischium= Corpus ossis ischii + Ramus ossis ischii
 14. İncisura ischiadica major , os iliuma ait bir yapıdır.
 15. Acetabulum yapısının en büyük kısmını oluşturan kemik: Os ischium
 16. Acetabulum yapısının en küçük kısmını oluşturan kemik: Os pubis
 17. Os pubis: Corpus ossis pubis + Ramus ossis pubis superior + Ramus ossis pubis inferior
 18. Kapatılıp Canalis obturatorius oluşturan oyuk: Sulcus obturatorus
 19. Ligamentum inguinalenin yapıştığı yer: Tuberculum pubicum
 20. Acetabulum= Facies lunata + Limbus acetabuli + Incisura acetabuli + Fossa acetabuli
 21. Foramen obturatorum yapısına katılan kemikler: Pubis ve Ischium
 22. Pelvis major ile Pelvis minorü birbirinden ayıran çizgi: Linea terminalis
 23. Lİnea terminalise katılanlar: Promontorium + Linea arcuata + Pecten ossis pubis + Crista pubica + Symphisis pubis
 24. Doğum için önemli pelvis açıklığı: Apertura pelvis superior
 25. Apertura pelvis inferior çapları : Sagittal (9-11,5 cm) ve Transvers (11 cm)
 26. Apertura pelvis superior çapları: Diameter transversa (13,5 cm)_Diameter obliqua (12,5 cm)_Conjugata vera (11 cm)_Conjugata anatomica (12 cm)_Conjugata diagonalis (12,5 cm)
 27. Doğumda önemli ve en küçük çap: Conjugata vera (Obstetrica) _9 cm' nin altında olursa normal doğum gerçekleşemez.
 28. Elle muayenesi yapılabilen çap: Conjugata diagonalis
 29. Anatomik açıdan önemli çap: Conjugata anatomica ve diagonalis
 30. Pelvisin vücuttaki duruş pozisyonu: inclatio pelvis
 31. Pelvis major ile horizontal düzlem arasında olması gereken açı: 50-60 derece
 32. Pelvis minor ile horizontal düzlem arasında olması gereken açı: 15 derece
 33. Kadınlarda erkeklerden daha geniş olan alt açı: Angulus subpubicus
 34. Vücudun en uzun, kalın ve dayanıklı kemiği: Os femoris
 35. Femor boynu ve gövdesii arasındaki açı: Kolladiafizer açı_ erişkinde 120-130 derece, çocuklarda daha geniş
 36. En büyük sessamoid kemik: Patella
 37. Diz eklemine katılmayan bacak kemiği: Fibula
 38. Bacakla eklem yapan ayak kemiği: Talus
 39. Topuk kemiği, en büyük ayak kemiği, Achillis tendonu tutunur: Calcaneus
 40. 5 tane metatarsal kemiğin en uzunu: 2. metatarsal

 

 

 

Işıl Zeynep Altaylı

16 Nisan 2021

bottom of page