top of page

DÖNEM 1

KOMİTE 3

ANATOMİ

Anatomi’ye Giriş

1) Vücudu enine kesen, süperior ve inferior bölümlere ayıran düzlem: Transverse Düzlem

2) Vücut boyunca vücudu sağdan sola kesen, anterior ve posterior bölümlere ayıran düzlem: Frontal (Coronal) Düzlem

3) Vücudu önden arkaya dik kesen, vücudu sağ ve sol bölümlere ayıran düzlem: Sagittal Düzlem

4) Kol ve bacak kemiklerinin eklem bölgesindeki açının azalmasıyla oluşan hareket tipi: Flexion

5) Kol ve bacak kemiklerinin eklem bölgesindeki açının artmasıyla oluşan hareket tipi: Extention

6) Vücut orta hattından uzaklaştırma: Abduction

7) Vücut orta hattına yaklaştırma: Adduction

8) Flexion, Extention, Abduction, Adduction hareketlerinin kombine yapılması: Circumduction

9) Ön kolun dışa döndürülmesi: Supinasyon

10) Ön kolun içe döndürülmesi: Pronasyon

11) Ayak tabanının içe döndürülmesi: İnversion

12) Ayak tabanının dışa döndürülmesi: Eversion

13) Yukarı doğru kaldırma: Elevation

14) Aşağı doğru bastırma: Depression

15) Median, medialis, lateralis (sırasıyla): ortada, iç, dış.

Simge GÜNGÖR

12 Mart 2021

bottom of page