top of page

SPOT BİLGİLER

SPOTLARI GÖRÜNTÜLE

DÖNEM 1

KOMİTE 4

ANATOMİ

Neurocranium

DÖNEM 2

KOMİTE 5

ANATOMİ

sinir sistemine giriş

DÖNEM 1

KOMİTE 3

ANATOMİ

DÖNEM 2

KOMİTE 4

ANATOMİ

1. Üriner Sistem: Böbrekler, Üreter ve Mesane

DÖNEM 2

KOMİTE 6

ANATOMİ

KULAK ANATOMİSİ

DÖNEM 2

KOMİTE 4

ANATOMİ

2. KADIN GENİTAL SİSTEM ANATOMİSİ

DÖNEM 2

KOMİTE 4

ANATOMİ

2.ERKEK GENİTAL SİSTEM ANATOMİSİ

DÖNEM 1

KOMİTE 4

ANATOMİ

Viscerocranium

DÖNEM 2

KOMİTE 5

ANATOMİ

Telencephalon

DÖNEM 2

KOMİTE 5

ANATOMİ

BAZAL GANGLİONLAR VE LİMBİK SİSTEM ANATOMİSİ

DÖNEM 1

KOMİTE 4

ANATOMİ

Eklemlere Giriş, Cranium ve Temporomandibular Eklem

DÖNEM 1

KOMİTE 3

ANATOMİ

ÜST EKSTREMİTE KEMİKLERİ

DÖNEM 1

KOMİTE 3

ANATOMİ

Alt Ekstremite Kemikleri

DÖNEM 1

KOMİTE 3

ANATOMİ

Columna vertebralis ve thorax kemikleri

DÖNEM 1

KOMİTE 4

ANATOMİ

Columna vertebralis ve thorax eklemleri