top of page

SPOT BİLGİLER

SPOTLARI GÖRÜNTÜLE

DÖNEM 1

KOMİTE 4

ANATOMİ

Neurocranium

DÖNEM 2

KOMİTE 5

ANATOMİ

sinir sistemine giriş

DÖNEM 1

KOMİTE 3

ANATOMİ

DÖNEM 2

KOMİTE 4

ANATOMİ

1. Üriner Sistem: Böbrekler, Üreter ve Mesane

DÖNEM 2

KOMİTE 6

ANATOMİ

KULAK ANATOMİSİ

DÖNEM 2

KOMİTE 4

ANATOMİ

2. KADIN GENİTAL SİSTEM ANATOMİSİ

DÖNEM 2

KOMİTE 4

ANATOMİ

2.ERKEK GENİTAL SİSTEM ANATOMİSİ

DÖNEM 1

KOMİTE 4

ANATOMİ

Viscerocranium

DÖNEM 2

KOMİTE 5

ANATOMİ

Telencephalon

DÖNEM 2

KOMİTE 5

ANATOMİ

BAZAL GANGLİONLAR VE LİMBİK SİSTEM ANATOMİSİ

DÖNEM 1

KOMİTE 4

ANATOMİ

Eklemlere Giriş, Cranium ve Temporomandibular Eklem

DÖNEM 1

KOMİTE 3

ANATOMİ

ÜST EKSTREMİTE KEMİKLERİ

DÖNEM 1

KOMİTE 3

ANATOMİ

Alt Ekstremite Kemikleri

DÖNEM 1

KOMİTE 3

ANATOMİ

Columna vertebralis ve thorax kemikleri

DÖNEM 1

KOMİTE 4

ANATOMİ

Columna vertebralis ve thorax eklemleri

DÖNEM 2

KOMİTE 5

ANATOMİ

Mesencephalon ve Pons Anatomisi

DÖNEM 2

KOMİTE 5

ANATOMİ

BULBUS VE CEREBELLUM ANATOMİSİ

DÖNEM 2

KOMİTE 5

ANATOMİ

BEYİN VENTRİKÜLLERİ ZARLARI VE DURAMATER SİNÜSLER

DÖNEM 2

KOMİTE 5

BİYOFİZİK

NÖRONUN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOFİZİK

HÜCRE ZARINDA MOLEKÜLER ETKİLEŞİMLER

DÖNEM 2

KOMİTE 5

BİYOFİZİK

EEG

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOFİZİK

Uyarılabilir Hücreler ve Aksiyon Potansiyeli

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOFİZİK

VOLTAJ BAĞIMLI İYON KANALLARI

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOFİZİK

Pasif Zar Modeli ve Kablo Teorisi

DÖNEM 1

KOMİTE 2

BİYOKİMYA

DÖNEM 1

KOMİTE 4

BİYOKİMYA

Yağ Dokusu Biyokimyası

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOKİMYA

AMİNO ASİTLERE GİRİŞ ve GENEL ÖZELLİKLERİ

DÖNEM 2

KOMİTE 4

BİYOKİMYA

1. Tiroid Hormonları ve Metabolizması

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOKİMYA

Metabolizma Entegrasyonu

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOKİMYA

PROTEİNLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

DÖNEM 2

KOMİTE 4

BİYOKİMYA

2. ADRENAL MEDULLA HORMONLARI

DÖNEM 2

KOMİTE 4

BİYOKİMYA

2.Hormonların Genel Özellikleri ve Etki Mekanizmaları

DÖNEM 1

KOMİTE 4

BİYOKİMYA

Eikosanoidler

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOKİMYA

Fibröz ve globüler proteinler

DÖNEM 1

KOMİTE 4

BİYOKİMYA

Lipit Profili Analizi ve Lipit Met. Hastalıkları

DÖNEM 2

KOMİTE 4

BİYOKİMYA

3. ADRENAL KORTEKS HORMONLARI

DÖNEM 2

KOMİTE 4

BİYOKİMYA

4. Ca Ve P METABOLİZMASI HORMONLARI

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOKİMYA

GLUKRONİK ASİT YOLAĞI ve GLİKOPROTEİN METABOLİZMASI

DÖNEM 1

KOMİTE 4

BİYOKİMYA

Kas ve Egzersiz Biyokimyası

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOKİMYA

AMİNO ASİTLERİN ÖZELLEŞMİŞ ÜRÜNLERE DÖNÜŞÜMÜ

DÖNEM 2

KOMİTE 4

BİYOKİMYA

5. DOKU VE GİS HORMONLARI

DÖNEM 1

KOMİTE 4

BİYOKİMYA

Kolesterol Metabolizması

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOKİMYA

Aminoasitlerin Karbon İskeletinin Metabolizması

DÖNEM 1

KOMİTE 4

BİYOKİMYA

Lipoprotein Metabolizması

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOKİMYA

Aminoglikozit ve Proteoglikanların metabolizması

DÖNEM 2

KOMİTE 4

BİYOKİMYA

8. PANKREAS VE YAĞ DOKUSU HORMONLARI

DÖNEM 1

KOMİTE 4

BİYOKİMYA

Sinir Sistemi Biyokimyası: Nörotransmitterler

DÖNEM 1

KOMİTE 3

BİYOKİMYA

PLAZMA PROTEİNLERİ ve PROTEİN ELEKTROFOREZİ

DÖNEM 3

KOMİTE 5

ENDOKRİNOLOJİ

bottom of page